Podstawa prawna

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Złotoryi jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. - W sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr18 poz.99).

Sąd Rejonowy w Złotoryi działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98 poz.1070 z póź. zm.) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr38 poz.249) .

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. - W sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr180 poz.1508 z póź. zm.). Sąd Rejonowy w Złotoryi należy do apelacji wrocławskiej.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna