Prezes Sądu

Prezes

Sądu Rejonowego w Złotoryi

SSR  Michał Misiak

 

Wiceprezes 

 Sądu Rejonowego w Złotoryi

SSR  Agnieszka Krótka

 

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa 
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja

  tel. 76-7459001, fax. 76-7459002

e-mail:  k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 11.00 - 14.00

Zakres czynności Prezesa Sądu Rejonowego. 
Wykonuje wszystkie czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 luty 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) .

Czynności z zakresu administracji sądowej obejmują w szczególności:

  1. zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej,
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu,
  4. dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
  5. organizację szkoleń pracowników sądowych,
  6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu,

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
Modyfikacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
Aktualizacja treści.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
Aktualizacja treści - zmiana stanowiska prezesa.