Zakresy czynności sędziów

Zakresy czynności sędziów

Na podstawie przepisów ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku podział czynności sędziów. Szczegółowe podziały czynności sędziów w sądach okręgu legnickiego dostępne są w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy.

Rejestr zmian dla: Zakresy czynności sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-12
Publikacja w dniu:
2016-09-12
Opis zmiany:
b/d