Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Katarzyna Kocuj

Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja

tel. 76-7459001
fax.: 76-7459002
e-mail: k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl


 
Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie rejonowym należą w szczególności:

 1. sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
 3. sprawy kuratorów społecznych;
 4.     sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 5.     sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 6.     sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 7.     prowadzenia biura podawczego, biblioteki, biura obsługi interesantów, ewidencji depozytów;
 8.     nadzór nad archiwum zakładowym;
 9.     prowadzenie sekretariatu prezesa sądu;
 10.     prowadzenie akt osobowych sędziów, referendarzy, kuratorów Sądu Rejonowego w Złotoryi;
 11.     prowadzenie ewidencji spraw z zakresu międzynarodowego postępowania sądowego (wykaz OZ);
 12.     sprawy organizacyjne dotyczące techniki pracy i jej doskonalenia;
 13.     prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu;
 14.     oordynacja działalność wszystkich agend administracyjnych Sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru;
 15.   czuwanie nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie;
 16.   koordynacja działań związanych z udzielaniem informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 17.  koordynacja działań pracowników zajmujących się obsługa portalu orzeczeń w Sądzie;
 18.  sprawy zaopatrzenia Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu;
 19.  prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 20.  organizowanie warunków odbywania stażu na miejscu oraz sporządzanie opinie o stażystach i współpraca w tym zakresie z Sądem Okręgowym w Legnicy lub Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu;
 21.   współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach związanych z organizacja staży w szczególności prowadząc nabór na wolne miejsca, nadzorując przebieg stażu w Wydziałach;

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny