Zarządzenie sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr   1/16
 
 
Prezesa Sądu Rejonowego w Złotoryi
                  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Złotoryi
                      z dnia 11 października 2016 roku
 
           w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Złotoryi
w 2016 roku
 
 
         Na podstawie art. 22§1 pkt 1a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t.) zarządzamy co następuje:
 
§ 1
 
Dzień 31 października 2016 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Złotoryi, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania 22 października 2016 roku.
 
§ 2
      
         Ustalamy godziny pracy Sądu Rejonowego w Złotoryi w dniu
      22  października 2016 roku na 7.30 – 15.30.
 
  § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu
      na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Pełny tekst zarządzenia

Rejestr zmian dla: Zarządzenie sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-10-12
Publikacja w dniu:
2016-10-12
Opis zmiany:
b/d