Zamówienia publiczne

Artykuły

  • F 281/02/2016 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    Szanowni Państwo,
    W sprawie ogłoszenia przez Sąd Rejonowy w Złotoryi ul. Kolejowa 3 59-500 Złotoryja przetargu W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ o wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na : Usługa sprzątania w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 3, 59-500 Złotoryja.

    Czytajwięcejo: