Prezes Sądu - godziny przyjmowania interesantów

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach: 11.00 - 14.00

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu - godziny przyjmowania interesantów