Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 600/19

         Sąd Rejonowy w Złotoryi postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 roku postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 26 sierpnia 2016 roku we Wrocławiu Marku Jacku Sobieskim, ostatnio stale zamieszkałym przy ulicy Orzechowej 112/10 we Wrocławiu, którego sporządzenie powierzono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wojciechowi Opielewiczowi. Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 St.sekr. sądowy Jolanta Zapłata

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 600/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-08
Publikacja w dniu:
2020-05-08
Opis zmiany:
b/d