OGŁOSZENIE: Sąd Rejonowy w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Złotoryi;

Sąd Rejonowy w Złotoryi ogłasza na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Złotoryi;

  1. Termin składania ofert: 04.12.2019 r. do godz. 10:00
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Złotoryi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował całodobową, stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną pracowników i interesantów Sądu, mienia ruchomego oraz nieruchomości. Kryteria oceny ofert: cena 100%
 


Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE: Sąd Rejonowy w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Złotoryi;

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-03
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-11
Publikacja w dniu:
2019-12-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d