OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

F/281/01/2017.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
na :   Całodobowa ochrona osób, budynku, posesji oraz mienia Sądu Rejonowego w Złotoryi
o wartości zamówienia  wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  750.000 Euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm )

Oznaczenie postępowania: F/281/01/2017

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Dyrektor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-05
Publikacja w dniu:
2017-12-05
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Dyrektor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
Dodanie załączników przed publikacją
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Dyrektor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia