Oddział Finansowy

Oddział Finansowy
Główny Księgowy - Charytoniuk Lidia

Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja

tel. 76-7459055
e-mail: l.charytoniuk@zlotoryja.sr.gov.pl

Do zakresu działania księgowości w sądzie rejonowym należy:

wykonanie budżetu sądu rejonowego;
prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego;
kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy