Kasa i konta bankowe

KASA Sądu Rejonowego w Złotoryi
Godziny pracy kasy:
poniedziałek-piątek:
8.00-14:00

Informujemy,  że w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca, kasa Sądu jest czynna do godziny 13-tej.

 tel. 76-7459022Rachunek dochodów budżetowych
(wpłaty: opłaty, wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny).

NBP Oddział we Wrocławiu
53 1010 1674 0036 5222 3100 0000

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt jeżeli została nadana oraz w przypadku wpłat grzywien lub kar nr karty dłużnika.

 

 
Rachunek sum na zlecenie - zaliczki

  (wpłaty: zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).

 

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział Wrocław
92 1130 1033 0018 8159 3120 0004

 Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

 

 

Rachunek sum depozytowych

W związku ze zmianą dotyczącą gospodarowania sumami depozytowymi, określoną w  art. 83a Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) uprzejmie informujemy, że od 01.01.2015 roku ulegają zmianie dotychczasowe numery kont.

Obowiązujące od 01.01.2015 roku numery kont sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty sądowe, Fundusz Pracy) to:

PLN    84 1130 1017 0021 1001 7490 0004

USD    57 1130 1017 0021 1001 7490 0005

EUR    41 1130 1017 0021 1001 7490 0002

CHF    68 1130 1017 0021 1001 7490 0001

GBP    14 1130 1017 0021 1001 7490 0003

 

Uwaga!!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wpisać „rachunek  depozytowy Ministra Finansów”, wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt  lub Fundusz Pracy i sygnaturę akt.
 

Jednocześnie in formujemy, że od 01.01.2015 roku wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

 
 
Rachunek fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
 (wpłaty: zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
76 1130 1033 0018 8159 3120 0001

 
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać sygnaturę akt sprawy oraz numer NF  

Rejestr zmian dla: Kasa i konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Dyrektor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-01-31
Opis zmiany:
Dodano informację o godzinach pracy kasy w ostatni dzień miesiąca.