Zamówienia publiczne

Artykuły

 • F 281/01/2017 - Informacja o wyniku postępowania

  Znak sprawy :F 281/01/2017
  Dotyczy informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną "Całodobowa ochrona osób, budynku, posesji oraz mienia Sądu Rejonowy w Złotoryi", o której    mowa wart. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

  F/281/01/2017.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
  na :   Całodobowa ochrona osób, budynku, posesji oraz mienia Sądu Rejonowego w Złotoryi
  o wartości zamówienia  wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  750.000 Euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm )

  Czytajwięcejo:
 • F 281/02/2016 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Szanowni Państwo,
  W sprawie ogłoszenia przez Sąd Rejonowy w Złotoryi ul. Kolejowa 3 59-500 Złotoryja przetargu W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ o wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na : Usługa sprzątania w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 3, 59-500 Złotoryja.

  Czytajwięcejo: