RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Złotoryi, ul. Kolejowa 3.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – abi@vp.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.;
       -   sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz
       -   wykonywania zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu
       na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub Art. 9 ust. 1 lit. f) RODO.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione z mocy prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres trwania postępowania sądowego oraz po jego zakończeniu zgodnie z okresem    przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do  wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich.
10.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ściśle związanym z prowadzeniem postępowania sądowego.

Rejestr zmian dla: RODO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Kierownik Odz. Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Publikacja informacji