Prezes Sądu

Prezes

Sądu Rejonowego w Złotoryi

SSR  Bernarda Krajewska

 

Wiceprezes 

 Sądu Rejonowego w Złotoryi

SSR  Krótka Agnieszka

 

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa 
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja

           tel. 76-7459001

fax. 76-7459002

e-mail:  k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl

Zakres czynności Prezesa Sądu Rejonowego. 
Wykonuje wszystkie czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 luty 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) .

Czynności z zakresu administracji sądowej obejmują w szczególności:

  1. zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej,
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu,
  4. dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
  5. organizację szkoleń pracowników sądowych,
  6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu,

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu