Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:

 

OGŁOSZENIE

z dnia 30  listopada  2018 r.

 

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi  składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017. poz. 729 ) Sąd Rejonowy w Złotoryi informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Złotoryi od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Zainteresowanych zakupem lub nieodpłatnym przekazaniem prosimy o składanie wniosków pisemnych w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. do godziny 15.00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Złotoryi, przy ul. Kolejowej 3, pok. nr 344.

.

 

UWAGA:

  1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38.1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. (Dz. U. 2017.poz. 729)
  2. Przy wyborze sposobu gospodarowania zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
  3. Wniosek o nieodpłatne przekazania lub darowiznę składników należy kierować do Dyrektora Sądu Rejonowego w Złotoryi do dnia 14 grudnia 2018r. do godziny 15.00. Wniosek powinien odpowiadać wymaganiom określonym w § 38 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 729 )

 

Dyrektor Sądu

Krystyna Klatt

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
edycja tekstu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
edycja tekstu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d